Devize UX-design - mobile app wireframes

UX-design

Öka lönsamheten för din tjänst eller produkt genom en riktigt bra designad användarupplevelse.

Få nöjdare användare med UX-design baserad på insikter om deras verkliga behov och drivkrafter.

Stärk din position i en tuff konkurrens där grym UX är ett krav för att din digitala tjänst ska nå sina mål.

Vill du veta mer eller boka ett möte och prata UX-design? Hör av dig!

Varför ska ni som beställare välja oss på Devize för att arbeta med UX-design?

  • Vi tar reda på behoven hos både användarna och verksamheten
  • Vi skapar effektiv design för att din tjänst eller produkt ska nå målen
  • Vi brinner för användbarhet och en bra designupplevelse
  • Vi klarar helheten från UX-analys till interaktion, designsystem, användningstester och frontend-utveckling och testarbete
  • Vi sätter användarens upplevelse i fokus för att skapa rätt effekt!
https://strapi.devize.seVARFÖR?
Medarbetare på Devize gör en cardsorting-övning i konferenslokal
1. Mål och syfte.

Varför är bra design bra? Det går bara att säga om man vet vad designen ska uppnå! Vi tar reda på vilka era verksamhetsmål är och själva syftet med den digitala satsningen är.

Personer i skyddsväst och hjälm hanterar pappersformulär och mobiltelefon bland lådor med teknisk utrustning
2. Förstå användarna.

För att veta hur vi ska nå önskad effekt med vår design måste vi först ta reda på vilka användarna är, vad de vill och behöver. Detta gör vi genom bl.a. fältstudier, användarintervjuer och UX-workshops.

Schematisk bild över olika designvyer till mobilapp
3. SKAPA STRUKTUR.

En bra UX-design är styrd av logiska strukturer som omfattar allt från tjänstens omfång av funktioner och interaktionsflöden till innehåll och layout, med en visuell yta vars utseende också styrs av underliggande mönster och mål.

Medarbetare på Devize promenerar med en mobiltelefon, med en karg slätt och snöklädda berg i bakgrunden
4. DESIGNA UPPLEVELSER.

UX är mer än bara ett snyggt gränssnitt. Det handlar om allt som händer under användarresan, i olika sammanhang, både på och utanför skärmen. På vilka sätt vill och behöver användaren interagera med tjänsten? Vad sker någon annanstans?

Närbild på hand vid laptop och mobiltelefon
5. YTA OCH UTSEENDE.

Vi ser till att den grafiska formgivningen av alla visuella delar av en tjänst är tilltalande, förstärker varumärket och bidrar till en enkel och effektiv användarupplevelse.

Medarbetare på Devize tittar på en laptop och pekar på skärmen
6. TESTA, TESTA, TESTA!

Vår design blir som bäst när vi visar och testar den och får värdefull feedback som vi låter styra i designval och prioriteringar. Det kan ske till exempel genom kollaboration i online-prototyper, kvalitativa användningstester och att väga olika designförslag mot varandra i så kallade A/B-tester.

HUR?

Vad får ni som beställare ut genom att satsa på UX-design med oss på Devize?

  • Ökad lönsamhet när verksamhetens och användarnas behov möts
  • Nöjda användare genom bra användarupplevelser
  • Användbara tjänster verifierade genom testresultat
  • Helhetsleverans där vi tar vår design vidare i utveckling och teknik
  • En engagerad designpartner i er digitaliseringsresa!
VAD?

Snabbfakta tjänst:
UX-design

Område: Innovation och design

Relaterade tjänster: Innovationssprint, Effektkartläggning, Prototyparbete, Användningstester, UI-design, Service Design, Apputveckling

Deltagare från Devize: Projektledare, en eller flera app-utvecklare, UX-designer

Nyckelpersoner: UX-designers, verksamhetskunniga, slutanvändare

Mer info och mötesbokning: Hör av dig!

Devize logo cover, möte vid skissblock