Vad vi gjort

Våra uppdrag varierar från affärsutveckling, designarbeten, helheltsåtaganden för digital utveckling i projektform och konsultuppdrag.

Vi arbetar inom ett stort antal olika områden och branscher som exempelvis telecom, industri, turism och handel samt offentlig verksamhet.

Nytänkande digital marknadsplats för tjänster

UX-design, webbutveckling, varumärkeSvippo
Logotyp L5 Navigation
Svippo är en spännande startup som utvecklar en dynamisk plattform för utbyte av tjänster mellan både privatpersoner och företag. Vi på Devize hjälper dem med UX-design och webbutveckling av tjänsten. Vi har också tagit fram Svippos karaktäristiska varumärke!

UX-design av ny tjänst för arbetstillstånd och ökad säkerhet.

UX-design, prototyparbete, användbarhetstesterPermitify
Logotyp L5 Navigation
Permitify är en startup som utvecklar en ny digital tjänst för hantering av arbetstillstånd inom industri och andra branscher med behov att öka säkerhet och effektivitet. Vi på Devize hjälper dem med digital strategi och UX-analys, design och prototyparbete samt användbarhetstester med slutanvändare.

Digitalt stöd till hela Norrlands scenkonsthus.

IT-strategierNorrlandsoperan
Logotyp L5 Navigation
Norrlandsoperan har i uppdrag att verka för ett rikt kulturutbud i hela norra Sverige och med extra fokus på barn och unga. Vi på Devize hjälper dem med strategiarbete för deras digitala satsningar.

Innovativa webbaserade lösningar för alla.

SystemutvecklingPermobil
Logotyp L5 Navigation
Permobil sätter människorna som använder deras produkter i främsta rummet. De är ledande när det gäller förändring och att se till människors förmåga. Vi på Devize hjälper dem med avancerad webbutveckling och integrationer.

Nya verktyg och design för bättre digital närvaro.

WebbplatsL5 Navigation
Logotyp L5 Navigation
Vi har levererat specialanpassningar av WordPress för att stödja produkthantering, kundberättelser och fler språk tillsammans med en uppdaterad design och layout. Lösningen levererades även med SEO-verktyg för att underlätta L5 Navigations arbete med sin närvaro på nätet.