Vi på Devize värnar om allas personliga integritet och här förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@devize.se.

Vilken information samlar vi in?
Vi samlar in den information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss eller nyttjar någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi delar endast personuppgifter inom företaget och till eventuella underleverantörer. Syftet kommer aldrig att vara att sälja personuppgifter utan delning sker alltid för att vi ska kunna bedriva vårt arbete mot våra kunder.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av leverantör eller deras underleverantörer. Eftersom vi är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har samlat in om dig. Kopian är gratis att begära och kan ske en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fallen att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.
  • Rätt till begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter märks så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Vidare har du rätt till att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall oss på info@devize.se som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Cookies
Vi använder inte cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd upplevelse av våra webbtjänster. Detta för att stärka allas integritet.

Kontakta oss
Välkommen med dina frågor kring dataskydd och personuppgifter eller om du vill begära ett utdrag av dina personuppgifter. Du kan alltid nå oss på info@devize.se.
Dvz AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Denna sidan uppdaterades senast 2021-11-24