Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan och utvecklas som ett hållbart företag. Våra leveranser sker från våra egna kontor och partners driftmiljöer, men oftast på plats hos våra kunder.

Vår miljöpolicy gäller för alla anställda, direkta underleverantörer, kontor och driftsleverantörer.

Vi är medvetna om den påverkan vår verksamhet har på miljön och vi är engagerade i att löpande förbättra vårt miljöresultat.

Vi identifierar och följer alla legala och andra krav som är relevanta för den miljöpåverkan vår verksamhet kan ha genom att ha relevanta mätningar och uppföljningar.

Vår verksamhet skall:

  1. Ha förståelse för hur vi mäter och följer upp vår miljöpåverkan – i enlighet med lagstadagade krav på rapportering
  2. Identifiera energibesparande initiativ på vårt kontor för att reducera energiförbrukning och därmed minska våra koldioxidutsläpp
  3. Se till att våra parners bedriver energibesparande aktiviteter i sin drift.
  4. Se till alternativ för att minska antalet affärsrelaterade resor utan att minska vår förmåga att möta våra kunders behov
  5. Se till att reducera den totala mängd av avfall vår verksamhet skapar och återvinna en större del av detta
  6. Ha inköpsprocesser som säkrar att våra leverantörer förser oss med produkter och tjänster som hjälper oss att leva upp till vår miljö policy – speciellt gällande koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och reducering av avfall
  7. När det är möjligt även reflektera över miljöpåverkan gemensamt med våra kunder och därmed hantera vår miljöpåverkan

Denna sidan uppdaterades senast 2021-11-24