Från idé till färdig app

Från idé till färdig app

Få hjälp att förverkliga din idé till en funktionell app!

Vi konkretiserar era idéer, fångar de initiala behoven och gör en plan för projektets omfattning - från idé till design, utveckling, test och publicering.

Etablerad verksamhet eller nykläckt startup? Oavsett vilket så finns ofta behovet av en effektiviserande eller innovativ applikation med i planerna. Vi får ofta frågan ”Vad kostar det?” och svaret blir då lika ofta ”Det beror på”.

Vi behöver börja med att fråga, lyssna och förstå behoven. Detta leder också till att du förhoppningsvis lär dig mer och kan förtydliga din idé.

Vill du veta mer eller boka ett möte och prata app-utveckling? Hör av dig!

Varför ska ni som beställare välja oss på Devize för att utveckla er idé till en färdig app?


Få en helhetsleverantör av design, utveckling, teknik och support

Utveckla er idé och förtydliga behoven

Prioritera rätt funktioner som gör er app värdefull

Ha insyn och kontroll över utveckling och testarbete

Integrera er app med andra system och plattformar

Hantera användare och innehåll i vår plattformstjänst Devize Admin!

Hur förverkligar vi er idé till en färdig app? Vilka steg innehåller projektet?
1.FÖRSTUDIE.
Vi börjar med en förstudie där vi lyssnar på din idé och ställer frågor om de grundläggande behoven. I detta steg skapar oss en uppfattning om var i processen ni befinner er och kan utifrån detta föreslå en preliminär projektplan.
2. UX-DESIGN.
Utifrån era förutsättningar omsätter vi era mål och behov i en användbar och tilltalande design. Vissa kunder har redan idéskisser eller en designprototyp som vi jobbar vidare med medan vissa startar med ett ”vitt papper”. Vi fördjupar oss vid behov genom workshops, kartläggning och användarintervjuer, och kan i detta skede också starta en innovationssprint.
3. TEKNISK ARKITEKTUR.
Vi analyserar också de tekniska behoven och föreslår en arkitektur. En app integreras ofta med andra system, exempelvis betalningslösningar, karttjänster och backoffice-system. Vi kan även basera appens innehållsstruktur och användarhantering på en anpassad lösning med vår plattformstjänst Devize Admin.
4. TIDSUPPSKATTNING OCH PLANERING.
Vi sammanställer appens delar och funktioner i en så kallad backlog.Beställaren/produktägaren prioriterar aktiviteterna initialt och under projektets gång. Vi tidsuppskattar aktiviteterna i som underlag för budget och projektplanering.
5. APPUTVECKLING.
Vi utvecklar cross-platform för både iOS och Android. Beställaren har hela tiden insyn i arbetet och medverkar i löpande planeringar och demos där utvecklarna visar de funktioner och delar som blir klara.
6. TESTARBETE.
Under projektets gång finns en testmiljö tillgänglig. Testversioner av appen publiceras löpande till beställaren och utpekade testresurser så de kan testa de olika delarna och funktionerna och komma med feedback.
7. DRIFTSÄTTNING.
När beställaren godkänt acceptanstester och den första versionen är klar för lansering sätts appen i drift. Vi kan jobba mot befintliga konton i App Store och Google play eller assistera er i registrering av dessa.
8. SUPPORT.
Vi sluter gärna ett avtal om digitalt partnerskap för att kunna vara tillgängliga för teknisk support och i fortsatt utveckling av er app.

Vad får du som beställare ut efter att vi utvecklat er idé till en färdig app?


Hög kvalitet på leveransen genom rätt teknik och testarbete

Smidig lansering för både iOS och Android

Möjlighet till support inom ramarna för våra digitala partnerskap

Möjlighet till anpassat backoffice-system med Devize Admin

Förslag för nästa steg i er vidareutveckling av appen!

Snabbfakta tjänst:
Från idé till färdig app

Tidsåtgång: “Det beror på!" (Se steg 1. Förstudie)

Deltagare från Devize: Projektledare, en eller flera app-utvecklare, UX-designer

Deltagare från beställare: Produktägare, verksamhetskunniga och slutanvändare

Område: Innovation och design, Utveckling och teknik

Mer info, pris och bokning: Hör av dig!