Logotyp Sitevision - Tell Your World

Devize storsatsar genom partnerskap med ledande CMS-plattformen Sitevision

Denna vecka kan vi på Devize meddela starten på en betydande ny satsning för att bredda och stärka vår leverans. Devize är nu oficiell partner med Nordens ledande CMS-plattform Sitevision. I denna strategiska satsning ingår flera certifieringar av nyckelroller och det nyligen ingångna partnerskapet med Sitevision.

Sitevision är en kraftfull och flexibel Content Management System (CMS). Plattformen har etablerat sig som en pålitlig lösning för organisationer som strävar efter en användarvänlig och effektiv webbhantering. Genom att fördjupa sitt samarbete med Sitevision positionerar sig nu Devize för att effektivt hantera och maximera våra kunders digitala närvaro.

För att säkerställa högsta möjliga kompetens och följa standarder inom Sitevision-plattformen har Devize investerat i flera certifieringar för sina medarbetare (i skrivande stund tre). Genom dessa certifieringar, i pågående projekt och med aktuella planer på ytterligare expansion inom området kan vi säkerställa leveransen av högkvalitativa digitala lösningar. Med ökade resurser inom detta efterfrågade CMS kan vi möta de ökande kraven i dagens digitala landskap.

”Vi är glada över att nu kunna tillkännage vår satsning på Sitevision! Det här nya partnerskapet kommer att stärka vår förmåga att leverera innovativa och skräddarsydda digitala lösningar till våra kunder. Valet av Sitevision som vår främsta erbjudna CMS-plattform stöds av vårt åtagande att alltid sträva efter teknisk excellens och användarvänlighet” säger Jakob Björklund, VD på Devize.

Det nyligen etablerade partnerskapet mellan Devize och SiteVision markerar början på en strategisk allians som syftar till att kombinera expertis och resurser för att uppnå gemensamma mål och erbjuda mervärde till kunderna, framförallt i Sverige.

Sitevision är även från deras sida entusiastiska över det nya partnerskapet och tror att Devize kommer att förstärka deras närvaro på marknaden genom sin djupa branschkunskap och dedikation till högsta tekniska kvalitet.

“Genom Sitevisions snabbväxande partnernätverk kan vi erbjuda vass kompetens till alla våra kunder. Nu ser vi fram emot att bredda det erbjudandet ytterligare med Devize skarpa kunskap. Välkomna in i gänget!” säger Nadia Cabezas, partneransvarig på Sitevision.

För ytterligare information och förfrågningar, vänligen kontakta:

Ansvarig för Sitevision Björn Lidenmark

Devize partnerskap på Sitevision.se

Sitevision är en framstående leverantör av CMS-plattformar och digitala lösningar. Med en beprövad historia av att stödja organisationer i deras digitala transformation, erbjuder SiteVision kraftfulla verktyg för webbhantering och skapar en användarvänlig miljö för att hantera digitalt innehåll.

Läs mer på Sitevision.se

Devize Sitevision Partnerskap CMS