Medarbetare på Devize och Permitify i hjälmar och skyddsväst i en hiss

Devize i innovationsprojekt med Permitify: ny tjänst för arbetstillstånd och säkerhet

Ett intressant projekt inom innovation och design som vi drivit under hösten 2022 är ett samarbete med Permitify!

Permitify är en innovativ startup som utvecklar en ny digital tjänst för hantering av arbetstillstånd inom industri och andra branscher med behov att öka säkerhet och effektivitet.

Vi på Devize har fått lära känna både teamet som driver startupen och användare från verksamheter de riktar sig mot. Tillsammans har vi skapat en interaktiv prototyp av tjänsten. Vi har också arrangerat användningstester av prototypen och låtit deltagarnas feedback styra den fortsatta designen av tjänsten.

Här är några bilder från en fältstudie vi gjorde på Rottneros Vallviks Bruk tidigare i höstas, som ett av stegen i vårt UX-arbete.

Mer info om Permitify finns på tjänstens egna webbplats Permitify.se.

Den aktuella innovationsfasen ägde rum med stöd av Digital Innovationshub Västernorrland, (Bron Innovation).

#Devize #Permitify #Innovation #Innovation och design #UX #UX-design #Användbarhet #Användningstester

Digitalisering Innovation UX design Permitify Devize