Alice nyanställd på Devize efter sommaren!

Vi startar igång efter semestrarna med att välkomna Alice Fagerberg som klivit in hos oss på Devize och förstärkt teamet vilket vi är mycket glada för!

Alice Fagerberg har tidigare en examen i grafisk design och nu senast i webbutveckling på MIUN. Efter hennes examensarbete härpå Devize är hon nu en i gänget och jobbar med både frontend-utveckling och UX-design. Fritidsintresset kan man ana från bilden!

#Frontendutvecklare #UX-design #Nyanställda #Devize

Nyanställda Systemutveckling Devize