Devize Timesave - Digitalt armbandsur på handled

Devize Timesave

Spara tid och pengar genom enkel tidrapportering och uppföljning.

Devize Timesave är ett anpassningsbart verktyg där medarbetarna enkelt lägger sin tid på tilldelade projekt eller konton.

Några exempel på användningsområden är underlag för lönehantering och fakturering, projektuppföljning och delning av rättigheter för projekt och konton.

Vill du veta mer eller boka en demo? Hör av dig!

Varför ska ni som beställare välja Devize Timesave för er organisation?

 • Spara tid med enkla tidrapporter
 • Förenkla arbetssätt i projektarbete och vid fakturering
 • Anpassa enkelt Devize Timesave till din organisation
 • Få snabb översikt både som projektledare och anställd
https://strapi.devize.seVARFÖR?
Devize Timesave på mobiltelefon och datorskärm
1. TIDRAPPORTERING FÖR ANSTÄLLDA.

Välj behörighet för varje medarbetare i organisationen enligt vilka projekt eller avdelningar de jobbar inom. Medarbetarna kan i sin tur enkelt och överskådligt rapportera in sina tider varje dag. De kan också lätt se en översikt över vad de gjort per dag eller vecka.

Närbild på tjänsten Devize Timesave länkmeny
2. UNDERLAG FÖR LÖNEHANTERING.

Exportera tidrapporter för filtrerade datumperioder och projekt per anställd eller för samtliga. Exporten kan göras i Excel-format för snabb uträkning av rapporterad tid för vald period.

Devize Timesave - Närbild på lista med tidrapporter på skärm
3. DOKUMENTATION FÖR FAKTURERING.

Genom funktionen kommentarer så kan alla anteckna vad de arbetat med under varje rapporterings post. Det gör det enkelt att summera åt dina kunder eller inom företaget vad som gjorts under perioden och av vem.

Devize Admin inloggningsvy på datorskärm
4. ÖVERSIKT I PROJEKT.

Genom Timesaves rapporter kan man enkelt följa pågående projekt eller andra uppdrag och se hur många timmar som spenderats hittills och vad de fördelats på. Det gör att projektledaren smidigt kan få en snabb överblick över hur projektet ligger till.

HUR?

Vad får du som beställare när du väljer Devize Admin? Vilka är funktionerna och fördelarna?

 • Säkert användarregister med möjlighet att koppla till andra AD
 • Rollstyrning så användarna kan se och göra olika saker
 • Mediebibliotek som integreras i övriga ytor och funktioner
 • Blockbuilder för anpassningsbar layout med plug-ins
 • Headless CMS kopplas till webbar, appar och andra tjänster
 • Språkstöd med svenska och engelska som standard
 • Responsivt gränssnitt för administration mobilt och lokalt
VAD?

Snabbfakta tjänst:
Devize Timesave

Typ av tjänst: Tidrapportering och uppföljning

Teknisk info: Baserat på Devize Admin

Område: Utveckling och teknik

Mer info, pris och bokning: Hör av dig!

Devize Timesave består av egenutvecklade tilläggsmoduler och gränssnittskomponenter i kombination med open source-systemet React Admin.

Devize logo cover, möte vid skissblock