Varumärke och visuell design

Varumärke och visuell design

Skapa rätt image med ett starkt varumärke och en grafisk profil som är både funktionell och visuellt tilltalande.

Ge ett konsekvent och professionellt intryck med en grafisk formgivning som omfattar allt från logotyp till grafiska element, typografi och bildspråk samt illustrationer och animationer.

Vi skapar UI-design och innehåll som framhäver ditt varumärke och profil. Det gäller både design av webb/appar, bildarbete, video och tonalitet för texter.

Vill du veta mer eller boka ett möte och prata design? Hör av dig!

Varför ska ni som beställare välja oss på Devize för att arbeta med varumärke och visuell design?


Vi skapar design baserad på kännedom om era målgrupper och verksamhet

Vi älskar kreativa idéer, koncept och grafisk formgivning

Vi gör effektiv och enhetlig design för era behov

Vi kan digital design och att komplettera din befintliga profil för tryck

Vi klarar helheten när du vill gå vidare till UX och utveckling av digitala tjänster!

Hur skapar vi ett riktigt bra varumärke och visuell design? Vilka delar innehåller arbetet?
1. VARUMÄRKE - FÖR VEM?
Vi analyserar vilka målgrupper ni vill nå, vilken er image är och vad ni vill utstråla med ert varumärke.
2. IDÉ OCH SKISSER.
I kreativa workshops tar vi fram idéer, koncept och skisser, som vi sedan vidareutvecklar och förfinar utifrån feedback.
3. LOGOTYP.
Ett starkt varumärke utgår från en bra logotyp, ibland kompletterad med en symbol. Dessa signalerar er image, vilka ni är, vad ni gör och står för.
4. GRAFISK PROFIL.
Varumärket blir komplett med en grafisk profil. Den fungerar som en slags manual för ert visuella uttryck i olika sammanhang. Profilen innehåller färger, typsnitt, layout, grafiska element, ikoner/symboler och liknande.
5. BILDSPRÅK OCH ILLUSTRATION.
Vi definierar hur bilder och illustrationer ska användas, vad de bör innehålla och vilken stil de ska ha. Det förmedlar och förstärker varumärket. Vi producerar också nytt bildinnehåll, illustrationer, ikoner och symboler vid behov, och gör även animationer och video.
6. TONALITET FÖR TEXTER.
På motsvarande sätt som för bildmanér sätter vi riktlinjer för språkbruket. Detta innefattar vilken typ av texter som ska användas i olika sammanhang och vilken ton tilltalet ska ha för att komplettera varumärket i text.

Vad får ni som beställare ut genom att satsa på varumärke och visuell design med oss på Devize?


Ett starkt varumärke som signalerar rätt image för er

En komplett grafisk profil för både fysiska och digitala kanaler

Kreativt innehåll som grafik, bilder, symboler, animationer och video

Helhetsleverans med vår visuella design som naturlig del vid UX-design och utveckling

En engagerad designpartner i er digitaliseringsresa!

Snabbfakta tjänst:
Varumärke och visuell design

Område: Innovation och design

Relaterade tjänster: Idé och skisser, UI-design, UX-design, Apputveckling

Deltagare från Devize: Art Director / visuell designer

Nyckelpersoner: Kommunikationsansvarig, testpersoner från målgrupperna

Mer info och mötesbokning: Hör av dig!