Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassning

Gör din webbplats tillgänglig för alla och öka konverteringen.

Nå fler användare och uppfyll krav och förväntningar genom följda riktlinjer.

23 september 2020 skärptes kraven på tillgänglighet med en ny lag som berör alla webbplatser inom offentlig sektor.

Tillgänglighet är en stor fördel även för andra branscher då man undanröjer hinder för viktiga användargrupper och förbättrar deras upplevelse för en effektivare tjänst.

Vill du veta mer om tillgänglighet? Hör av dig!

Varför ska ni som beställare välja att anlita oss på Devize för en tillgänglighetsanpassning?

Alla webbplatser inom offentlig sektor ska vara tillgänglighetsanpassade enligt Lagen om tillgänglighet. Som privat aktör finns det även stora nytta att hämta eftersom fokus ligger på att öka användarvänligheten. Detta är en konkurrensfördel samtidigt som ni framtidssäkrar webbplatsen.


Nå en större målgrupp än tidigare

Öka konverteringar för din digitala tjänst

Uppfyll webbdirektivets krav om tillgänglighet

Framtidssäkra din webbplats eller e-tjänst

Skapa en bättre upplevelse för alla användare!

Hur genomför vi en tillgänglighetsanpassning?

Vi analyserar, åtgärdar och utbildar i tillgänglighet enligt webbdirektivet i följande steg.

1. TILLGÄNGLIGHETSANALYS.
Vi går igenom och granskar webbplatsen utifrån webbdirektivet och WCAG 2.1 nivå AA samt analyserar tillgängligheten både manuellt och med hjälp av verktyg.
2. RAPPORT.
Vi sammanställer en lättbegriplig rapport med konkreta åtgärdsförslag och kostnadsförslag för nästa steg.
3. ÅTGÄRDER.
Vi genomför åtgärder för webbplatsen utifrån rapporten. Det kan vara allt ifrån designjusteringar, uppdatering av kod och nytt innehåll.
4. UTBILDNING.
Vi levererar en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen och utbildning hur ni följer upp och uppdaterar den.

Vad får du som beställare ut efter att vi genomfört tillgänglighetsanpassningen?


Lättbegriplig rapport över analysen

Webbplatsen uppfyller riktlinjer - WCAG 2.1 nivå AA

Möjlighet för användare att påpeka brister och begära ut information i ett format som är tillgängligt för dem

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Utbildning i hur ni följer upp och uppdaterar webbplatsen!

Snabbfakta tjänst:
Tillgänglighetsanpassning

Tidsåtgång: enligt estimat efter första analys

Teknisk fakta: granskning och korrigering enligt riktlinjerna i WCAG 2.1 nivå AA

Område: Utveckling och teknik

Mer info, pris och bokning: Hör av dig!

Läs mer om juridiken kring tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) - Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service