Innovationssprint

Innovationssprint

Tackla dina digitala utmaningar och utveckla dina idéer med en effektiv och innovativ fem dagars sprintworkshop.

Besvara dina frågeställningar med kartläggning, idé, design och test under fem dagar, och spara in månader av förarbete

”Snabbspola” in i framtiden och se hur användarna reagerar innan du satsar tid och pengar på att utveckla din produkt eller tjänst.

Vill du veta mer eller boka en innovationssprint? Hör av dig!

Varför ska ni som beställare välja att köra en innovationssprint med oss på Devize?


Testa dina idéer på kort tid

Effektivisera design av nya tjänster

Besvara frågor om utmaningen

Minska risk och osäkerhet

Få underlag för beslut om satsningen

Imponera på investerare!

Hur genomför vi innovationssprinten? Vilka steg innehåller dess fem dagar?
1. FÖRSTÅ.
Målsättning, sprintfrågor och kartläggning av användarresor
2. SKISSA.
Inspiration, idéskisser och skapande av lösningsförslag
3. BESTÄM OCH DESIGNA.
Pitcha, rösta och välj förslag, skapa gemensam storyboard för design av lösningen
4. SKAPA PROTOTYP.
Snabb interaktiv prototyp för att kunna låta användare testa design och funktion
5. TESTA OCH UTVÄRDERA.
Tester med slutanvändare, utvärdering och sammanställning av resultat

Vad får du som beställare ut efter att vi genomfört innovationssprinten?


Svar på frågor om utmaningen

Resultat från sprintarbetet (mål, risker, användarresor, storyboards)

Interaktiv designprototyp för lösningsförslaget

Testrapport med resultatet från användningstesterna

Plan för nästa steg i satsningen!

Snabbfakta tjänst:
Innovationssprint

Tidsåtgång: 5 dagar, samma vecka eller uppdelade

Deltagare från Devize: 1

Deltagare från beställare: 4-7

Område: Innovation och design

Mer info, pris och bokning: Hör av dig!

Devize Innovationssprint är fritt baserad på Google Ventures Design Sprint, ursprungligen framtagen 2010.